กระทรวงการคลัง ต้องทดสอบสี่ปีสำหรับท่องเที่ยว

กระทรวงการคลัง ต้องทดสอบสี่ปีสำหรับภาคการท่องเที่ยว กระทรวงการคลังกล่าวว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งคิดเป็น 12% ของ GDP ของไทยจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยสี่ปีในการฟื้นตัวสู่ระดับก่อนเกิดการระบาด

ในขณะที่หน่วยงานด้านการเงินหลายแห่งและคิดว่าเศรษฐกิจของไทยจะฟื้นตัวเต็มที่ในอีก 2 ปีข้างหน้า แต่การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวในประเทศคาดว่าจะใช้เวลาจนถึงปี 2567 เพื่อชดเชยนักท่องเที่ยวต่างชาติ 40 ล้านคนนายอาคมเติมพิทยาไพสิฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าว

คาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะมีจำนวน 8 ล้านคนในปีหน้าก่อนที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 16 ล้าน 32 ล้านคนและ 40 ล้านคนในปี 2565, 2566 และ 2567 ตามลำดับนายอาคมกล่าว นักท่องเที่ยวต่างชาติมีจำนวนถึง 6.7 ล้านคนเมื่อเทียบเป็นรายปี

ณ วันที่ 30 ต.ค. ซึ่งยังห่างไกลจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลงทะเบียนในปี 2562 เกือบ 40 ล้านคนซึ่งสร้างรายได้มูลค่าเกือบ 2 ล้านล้านบาทตามข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประเทศไทยไม่พบนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาระหว่างเดือนเมษายนถึงกันยายนของปีนี้เนื่องจากมีมาตรการที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการระบาด นักท่องเที่ยวต่างชาติ 1,201 คนในเดือนตุลาคมได้รับวีซ่านักท่องเที่ยวพิเศษสำหรับการพำนักระยะยาว

GDP ของไทยคาดว่าจะขยายตัว 4-4.5% ในปี 2564 โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา 8 ล้านคนและการขยายโครงการร่วมจ่ายเงินช่วยเหลือตามที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

กระทรวงการคลัง กำลังดำเนินการ

กระทรวงการคลัง ต้องทดสอบสี่ปีสำหรับภาคการท่องเที่ยว กระทรวงการคลังกล่าวว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งคิดเป็น 12% ของ GDP ของไทยจะต้องใช้

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

นายอาคมกล่าวว่าโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงและอุตสาหกรรม S-curve ใหม่ซึ่งได้รับการริเริ่มโดยรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนี้ มี 10 อุตสาหกรรม S-curve

เช่นเทคโนโลยีชีวภาพและหุ่นยนต์ซึ่งมีเป้าหมายสำหรับการลงทุนภายใต้กลยุทธ์เพื่อเปลี่ยนและแปลงเศรษฐกิจเป็นดิจิทัล

ในขณะที่กระทรวงการคลังดูแลการจัดเก็บภาษีกระทรวงจะมุ่งเน้นไปที่การออกแบบระบบภาษีเพื่ออำนวยความสะดวกใน 3 ภาคธุรกิจหลัก ได้แก่ เทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจสีเขียวและสุขภาพ

และความสมบูรณ์ สำหรับภาษีบริการอิเล็กทรอนิกส์ร่างกฎหมายกำลังพิจารณาในการพิจารณาคดีครั้งที่สามในรัฐสภาและคาดว่านโยบายภาษีนี้จะนำมาใช้ในปีหน้า

ร่างภาษีบริการอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มกับผู้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการชุดที่สองในสภาผู้แทนราษฎรตามที่กรมสรรพากรระบุ

เมื่อร่างกฎหมายมีผลบังคับใช้กรมสรรพากรจะมีระยะเวลา 6 เดือนในการเตรียมการจัดเก็บภาษี นายอาคมกล่าวว่านโยบายการเงินแบบหลวม ๆ ยังคงมีความจำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้จ่ายของผู้บริโภค

ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ เขากล่าวว่าสภาพแวดล้อมทางการเงินที่เอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการจัดหาเงินทุนของภาคเอกชน

บทความโดย ไฮโล

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *