โควิด -19 รายใหม่ 586 รายในปรเทศไทย

โควิด -19 รายใหม่ 586 รายในปรเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมารัฐบาลรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ 586 รายติดเชื้อในพื้นที่ 573 รายและนำเข้า 13 ราย

เพิ่มขึ้นเป็น 22,644 อภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกหญิงศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 กล่าวว่าพบผู้ป่วยรายใหม่ 526 รายในชุมชนและอีก 47 รายได้รับการยืนยันที่โรงพยาบาล

จังหวัดสมุทรสาครพบผู้ป่วยรายใหม่ 548 รายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา – 522 ราย (ชาวเมียนมา 519 รายและคนไทย 3 คน) พบในชุมชน 26 ราย (คนไทย 12 รายและเมียนมา 14 ราย) ที่โรงพยาบาล

กรุงเทพมหานครมีผู้ป่วยรายใหม่ 18 รายโดยทั้งหมดได้รับการทดสอบในโรงพยาบาลโดยเป็นคนไทย 14 คนและจากเมียนมาร์ 4 คน

ตรวจพบผู้ป่วยรายใหม่ 3 รายที่โรงพยาบาลในจังหวัดตาก – คนไทย 2 รายและเมียนมาอีก 1 ราย การทดสอบเชิงรุกในชุมชนยังพบผู้ป่วย 3 ราย (คนไทย)

ในจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเชื่อมโยงกับพื้นที่มหาชัยของสมุทรสาครและอีกหนึ่งกรณีในสระแก้ว (ผู้ถูกคุมขังชาวกัมพูชาที่มีผลบวกในการทดสอบครั้งที่สาม)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

โควิด -19 ที่กำลังรักษา

โควิด -19 รายใหม่ 586 รายในปรเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมารัฐบาลรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ 586 รายติดเชื้อในพื้นที่ 573 รายและนำเข้า 13 ราย

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

จากทั้งหมด 22,644 รายมีผู้ป่วย 15,331 ราย (67.7%) หายแล้วรวมทั้ง 533 รายที่ออกในวันพฤหัสบดีและ 7,234 รายได้รับการรักษาโดยมีเครื่องช่วยหายใจ 7 ราย

ผู้ป่วยโควิด -19 ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 504,938 รายใน 24 ชั่วโมงเป็น 105.40 ล้านราย ยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลกเพิ่มขึ้น 14,287 คนเป็น 2.29 ล้านคน

สหรัฐฯมีคดีมากที่สุดที่ 27.26 ล้านคนเพิ่มขึ้น 109,780 คนและเสียชีวิตมากที่สุดที่ 466,534 คน

เพิ่มขึ้น 3,068 คน ดร. อภิสมัยกล่าวว่าจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ลดลงในหลายประเทศและอาจเชื่อมโยงกับโครงการฉีดวัคซีนทั่วโลกที่กำลังดำเนินอยู่ เธอกล่าวว่าการฉีดวัคซีนส่วนใหญ่ได้รับในสหรัฐอเมริกาอังกฤษและอิสราเอล

บทความโดย sagame66

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *